Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator Danych: Gabinety Specjalistyczne Babie Lato

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
Gabinety Specjalistyczne Babie Lato
ul. Miodowa 51a
31-036 Kraków
https://www.gabinety-krakow.pl/kontakt

Dane z formularza kontaktowego,  zamawiania recept , konsultacji online przetwarzane są w celu udostępnienia pacjentom informacji o zdarzeniach medycznych ich dotyczących  w zakresie zgodnym z Ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w tym w szczególności obsługi e-recepty. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych, o ile żądanie to nie dotyczy usunięcia danych medycznych.