Baza wiedzy

Biopsja mammotomiczna

Biopsję mammotomiczną można wykorzystać do usuwania w całości wraz z marginesem łagodnych, swą wielkością nieprzekraczających 3 cm zmian o charakterze:

  • włókniakogruczolaków;
  • brodawczaków wewnątrzprzewodowych;
  • nawracających torbieli powodujących objawy kliniczne (ból);
  • w tym także tych niewyczuwalnych podczas badania palpacyjnego.

W metodzie tej wykorzystywane są igły wyposażone w rotacyjny system tnący połączone z urządzeniem wytwarzającym próżnię- zmiana jest więc po wkłuciu igły kolejno skrawana, a skrojone fragmenty gromadzone sa w odpowiednim pojemniku i w ten sposób materiał tkankowy ostatecznie  w całości przekazany jest do badania histopatologicznego. Igła mammotomiczna ma grubość 3 lub 5 milimetrów i umożliwia pobieranie materiału tkankowego z pojedynczego wkłucia.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, pacjentka nie odczuwa bólu w czasie zabiegu. Pacjentki nie są narażone na stres związany z pobytem w szpitalu i zabiegiem chirurgicznym  na bloku operacyjnym . Lekarz kontroluje postęp i zakres zabiegu na ekranie ultrasonografu. Po wykonanej biopsji mammotomicznej uzyskuje się doskonały efekt kosmetyczny w postaci małej blizny o średnicy do 5mm, zabieg nie powoduje deformacji piersi. Na ranę nie zakłada się szwów chirurgicznych. Cała procedura trwa ok. 20-30  min. Pacjentka bardzo szybko wraca do aktywności zawodowej i rodzinnej.

Biopsje wykonują lekarze z doświadczeniem w wykonywaniu biopsji mammotomicznych. Pacjentka po zakwalifikowaniu do zabiegu BM i  ustaleniu terminu wykonania biopsji otrzymuje zalecenia jak należy się przygotować .Przygotowanie polega na odstawieniu  pochodnych kwasu acetylosalicylowego (Acard, Polokard itd.) jeżeli takie pacjentka zażywa, na 5 dni przed zabiegiem. W przypadku zażywania leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny (np. Acekumarol) należy zgłosić się do lekarza prowadzącego i przestawić leczenie na  drobnocząsteczkową heparynę (Fraxiparynę, Clexane) na 7 dni przed zabiegiem. Nie zaleca się wykonywania biopsji w okresie okołomiesiączkowym (2 dni przed i pierwsze dwa dni miesiączki). Jeżeli pacjentka przyjmuje leki nasercowe, p/nadciśnieniowe i inne należy w dniu zabiegu  przyjąć je zgodnie ze stałym harmonogramem przyjmowania. Pacjentka powinna zjeść normalne posiłki przed biopsją. 

Po biopsji pacjentka otrzymuje zalecenia jak pielęgnować niewielką rankę na piersi.