Baza wiedzy

Rak piersi

Rak piersi to obecnie w naszym kraju najczęstszy nowotwór u kobiet. Wzrost liczby zachorowań wiąże się z dobrym statusem socjoekonomicznym, a liczba ta jest i tak o około połowę mniejsza niż np. w Stanach Zjednoczonych. Jednym  z najważniejszych czynników ryzyka jest wiek. Najwięcej zachorowań  notuje się w piątej i szóstej dekadzie życia. Dlatego też w naszym kraju, tak jak w wielu innych kobiety w tym wieku objęte są systemem profilaktycznych badań mammograficznych. Zostało udowodnione, że regularne wykonywanie profilaktycznej mammografii w tych grupach wiekowych  zmniejsza śmiertelność z powodu raka piersi.

A co z młodszymi kobietami? Rak piersi występuje także  w czwartej dekadzie życia, nierzadko zdarza się również u trzydziestokilkulatek. Jednak mammografia  wykonywana w tych grupach wiekowych charakteryzuje się mniejsza czułością. Fakt ten wiąże się ze zmieniającą sie strukturą piersi u kobiet młodych i starszych. Badanie palpacyjne bywa również zawodne, we wczesnych stadiach rozwoju  zmiany  mogą być trudno lub zupełnie niebadalne…

Badanie USG nie zostało uznane jako dobra  metoda przesiewowa  w wykrywaniu raka piersi. Jednak często, zwłaszcza u kobiet młodych i wobec wciąż jeszcze dość ograniczonego dostępu i wysokiej ceny badania piersi metodą rezonansu magnetycznego jest często najlepszą dostępną opcją pozwalającą na wykrywanie  raka piersi we wczesnych, a więc wyleczalnych w dużym odsetku stadiach raka piersi….