Nasi specjaliści

dr n. med. Agnieszka Giza - Hematolog

Dr n med. Agnieszka Giza Specjalista hematologii i chorób wewnętrznych . Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych nad podstawie rozprawy: „Ocena skuteczności zastosowania chemioimmunoterapii u chorych z B komórkowymi chłoniakami złośliwymi”. Od 1998 roku zatrudniona w Katedrze i Klinice Hematologii CMUJ w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Hematologii CMUJ. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi (anemie, białaczki, zespoły mielodysplastyczne , nowotwory mieloproliferacyjne : czerwienica prawdziwa, osteomielofibroza i nadpłytkowość samoistna), a  w szczególności z nowotworami układu chłonnego (chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina). Jest współbadaczem w badaniach klinicznych II i III fazy z zakresu chłoniaków nieziarniczych i chłoniaka Hodgkina.  W 2001 roku odbyła staż kliniczny na Oddziale Hematoonkologii i Przeszczepiania Szpiku Kostnego pod kierunkiem prof. A. Rohatiner i prof. A. Listera w Szpitalu św. Bartłomieja w Londynie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).