Nasi specjaliści

lek.med. Paullina Sajdak

Specjalistka chirurgii ogólnej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2020r. pracuje w zespole Breast Unit Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Największą pasją zawodową jest chirurgia onkoplastyczna piersi. Zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną, diagnostyką biopsyjną oraz leczeniem chirurgicznym schorzeń gruczołu piersiowego. Uczestniczy w dodatkowych szkoleniach, w tym w międzynarodowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.