Nasi specjaliści

dr n. med. Katarzyna Wadowska - Jaszczyńska - Ginekolog-Położnik/Onkolog

Specjalista ginekologii i położnictwa. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2006 ukończyła studia doktoranckie na tym samym wydziale. Od 12 lat asystent w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Obecnie w praktyce szpitalnej zajmuje się diagnostyką  ultrasonograficzną, diagnostyką biopsyjną oraz leczeniem chirurgicznym schorzeń gruczołu piersiowego w ramach „Breast Unit” Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W czerwcu 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. „Wyniki leczenia wczesnych postaci raka piersi, a poziom wybranych metaloproteinaz".

Jej zainteresowania zawodowe obejmują również kompleksową profilaktykę ginekologiczną  i nowoczesne leczenie zachowawcze schorzeń ginekologicznych
Zajmuje się też problemami świadomego macierzyństwa oraz planowania rodziny z wykorzystaniem współcześnie dostępnych naturalnych oraz farmakologicznych metod antykoncepcyjnych.

Była badaczem w badaniach klinicznych III fazy przed wprowadzeniem szczepionki przeciw wirusowi HPV prowadzonych przez MSD, a także w badaniu klinicznym dotyczącym suplementu diety Provag w profilaktyce zakażeń pochwy. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego prowadzącego ocenę skuteczności  urządzenia do termografii kontaktowej piersi „Braster”.

Posiada certyfikat londyńskiej Fetal Medicine Foundation na przeprowadzanie ultrasonograficznej diagnostyki genetycznej u płodów, a także Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Posiada certyfikat wykładowcy diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego.

Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje również w praktyce prywatnej.