Nasi specjaliści

lek.med. Ewa Zabiegło

Jestem absolwentką kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach część stażu odbywałam w Rzymie w Umberto I Hospital Sapienza Unieversity of Rome oraz na wolontariacie. Aktualnie odbywam szkolenie specjalizacyjne na Oddziale Klinicznym Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Uczestniczę w w konferencjach oraz kursach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Ewa Zabiegło